aanmelden
handleiding bij aanmeldingsformulier

Introductie

Het meldpunt creëert een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor alle CLB’s van de Provincie Vlaams-Brabant en de CLB’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die op zoek zijn naar een externe partner om een verstoorde relatie van de jongere met de school te helpen herstellen.
Concreet wil dit zeggen dat volgende CLB’s gevraagd wordt het meldpunt te gebruiken: VCLB Aarschot, CLB GO! Brussel, CLB GO! De Ring Halle, VCLB Diest-Tessenderlo, VCLB Haacht-Keerbergen, VCLB Halle, CLB Het Kompas, VCLB Leuven, CLB GO! Leuven-Tienen-Landen, CLB GO! Limburg-Noord (vestiging Aarschot & Diest), CLB GO! Mechelen, VCLB Noordwest-Brabant, VCLB Pieter Breughel, VCLB Tienen, CLB van de VGC en CLB GO! Vilvoorde-Zaventem-Tervuren

Schoolexterne interventies waarvoor via het meldpunt SI aangemeld wordt:

VBO AHV
De Wereld van Indra X
Groep Intro Time-In Zaventem (TIZA) X
NAFT - Asse-Halle-Vilvoorde X
NAFT - Vlaams-Brabant-Oost X
Leerrecht, trajecten op maat - Asse-Halle-Vilvoorde X
Leerrecht, trajecten op maat - Vlaams-Brabant-Oost X
Reisburo/Roulot X X
Steunpunt Groene Zorg X X
VBO = Vlaams-Brabant-Oost
AHV = Asse-Halle-Vilvoorde

Schoolexterne interventies waarnaar, via bovenstaande interventies (zie kruistabel) wordt toegeleid

Vlaams Brabant Oost Asse Halle Vilvoorde Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Equicanis X
Rizsas X
Strech-it X
Try-out Brussel X
Try-Out Vilvoorde X


provincie vlaams brabant